Klassisk Homeopat. Homeopati Gröna huset Johannelund AB

Välkommen till Gröna huset!

Behandlingar i Homeopati +
Frekvensterapi Oberon

Klassisk Homeopat Sofia Södergren

Jag tar emot på landet mellan Habo och Bankeryd, ca 1,5 mil norr om Jönköping eller digitalt via Teams, Skype eller FaceTime.
Välkommen att boka tid eller ställa någon fråga, maila mig på sofia@gronahusetjohannelund.se

Klassisk homeopati behandlar inte ett enskilt symptom utan hela människan. Det innebär att 10 personer med samma diagnos kan behöva 10 olika medel just för att ingen är den andra lik. Det är en av skillnaderna mellan sjukvården och klassisk homeopati.

Först och främst behöver man boka tid för en första konsultation som är cirka på 1,5-2 timmar. Då görs en ”Anamnes” (genomgång av sjukdomshistoria) där man ställer ett antal frågor för att ta reda på präglingar, trauman/händelser, hur man reagerar i olika situationer, känsligheter, vad som lindrar/förvärrar, hur sömnen är, mat- och dryckesvanor, osv. Detta för att hitta vilket medel som passar just dig.

Första besöket/samtalet kostar 925 kr. För att se hur kuren har påverkat så bör man ha ett uppföljningssamtal efter ca 5 veckor. Då kan jag avgöra efter en analys om hur vi går vidare, avvaktar eller om det är läge för en ny kur.
Beroende på hur djup analysen blir så är priset i tre nivåer 400/600/800 kr.

Välkommen att kontakta mig för att boka tid eller ställa en fråga: sofia@gronahusetjohannelund.se

Klassisk Homeopat. Homeopati Gröna huset Johannelund AB

Klassisk Homeopati

”Klassisk homeopati är ingen symtomlindrande behandling med fokus på att ta bort/hämma symtom – den syftar i stället till att återföra personen till hälsa.”

Vi ger alltså inte ett medel för ett symtom och ett annat för ett annat symtom. Vi tittar på orsaken till personens besvär och lidande, på trauman och präglingar i personens liv, på personens sjukdomshistoria, på anlag och individuell känslighet, på sådant som lindrar och förvärrar olika symtom, på mat- och dryckesvanor m.m.
Ett (enkel)medel åt gången eftersom vi behandlar hela människan eller djuret samtidigt. Det mentala, emotionella och fysiska samspelar hos oss alla. Ohälsa börjar ofta med just trauman och präglingar och då är det inte alltid konstruktivt att lägga fokus på ett enskilt fysiskt symtom.

När orsaken bakom ohälsan läks ut, när mönstret som trauman
och präglingar skapar i oss tillåts brytas och ebba ut, svarar kroppen/immunförsvaret/vitalkraften genom att inte längre behöva uttrycka de fysiska symtomen.

/Skrivet av min lärare på
Whildes Homeopatiska skola

KLASSISK HOMEOPAT STEFAN WHILDE

Gröna huset Johannelund AB
org. nr 559362-6251